”Lars Lund belönas med Guldljuspriset 2003 för hans många värdefulla initiativ och insatser inom epilepsiområdet under ett stort antal år, både som behandlande läkare med stort intresse för epilepsi och som tidigare vice ordförande i Epilepsiförbundet. Lars Lunds insatser för personer med epilepsi har präglats av en extra ordinär vidsynthet, stor empati och helhetssyn”

guldljuspriset2003.jpg”Christina Andersson och Lena Pettersson belönas med Guldljuspriset 2003 för deras outtröttliga stöd till barn och ungdomar med epilepsi samt deras föräldrar och anhöriga. Deras insatser har präglats av stor entusiasm, glädje och idérikedom samt har haft stor betydelse för samarbetet med epilepsiföreningen i Jönköpings län”