”Lars-Erik Ekblom tilldelas 2004 års Guldljuspris för sitt livslånga, outtröttliga och hängivna ideella engagemang för personer med epilepsi samt för sina pionjärinsatser som en av grundarna av den svenska epilepsirörelsen och Svenska Epilepsiförbundet”