”Gerd Ekstedt har i sin mångåriga och engagerade kamp ingjutit levnadsmod och hopp till personer med epilepsi och varit en stor inspirationskälla för såväl sjukvårdspersonal samt föreningsfunktionärer”