Neurolog Torbjörn Tomson tilldelades årets Guldljuspris för sitt omfattande och värdefulla engemang inom epilepsiområdet. Guldljusprisrådet gav följande motivering:

”Torbjörn Tomson har med sitt livslånga hängivna kliniska och vetenskapliga engagemang, såväl nationellt som internationellt, betytt utomordentligt mycket för utvecklingen inom epilepsiområdet”.

Priset delades ut av fd riksdagens talman Birgitta Dahl i samband
med en lunch med förbundsstyrelsen och ledamöter från Guldljusrådet.