Anna Eksell har med häpnadsväckande kraft, mod, insikt och stor personlig erfarenhet av epilepsi under många år varit en utomordentligt viktig och modern förebild främst för unga med epilepsi, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av 2012 års Guldljuspris. Utdelningen ägde rum i riksdagshuset den 28 januari tillsammans med Guldljusrådet och förbundsstyrelsen.