– Vi delar ut Guldljuspriset till Lennart Persson för hans lysande insatser som läkare och verksamhetschef inom epilepsivården, alltid med patienten i centrum, och för hans mångåriga verksamhet i Epilepsiföreningen i Göteborg, där han gjort stora praktiska insatser, enat stridiga viljor och varit framgångsrik kassör med goda ekonomiska resultat, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset.

”Lennart Persson har som läkare och verksamhetschef betytt oerhört mycket för epilepsisjukvårdens utveckling. Detta engagemang har han kombinerat med att under ett trettiotal år vara aktiv i Epilepsiföreningen i Göteborg och där gjort enastående insatser”, löd Guldljusrådets motivering.

Pressmeddelande här!