Guldljuspris 2015 tilldelades neurolog Sven Pålhagen för att ”han envetet stått på patientens sida och genom idoga insatser verkat för mer resurser för en jämlik epilepsivård över hela landet”.

Birgitta Dahl betonade Sven Pålhagens roll både som pionjär, veteran, läkare, opinionsbildare och organisatör. Hon framhöll pristagarens långa och betydelsefulla engagemang inom Svenska Epilepsiförbundet och också som en av grundarna av professionens vetenskapliga sammanslutning, Svenska Epilepsisällskapet, samt som dess första ordförande.

– Dina ledord har varit att du anser att läkaren alltid ska stå på patientens sida och att det är viktigt med en helhetssyn i mötet med patienten, sa Birgitta Dahl vid utdelningen som hölls i riksdagshuset.

Birgitta Dahl betonade också Sven Pålhagens intensiva och outtröttliga arbete med att försöka få till stånd nationella riktlinjer för att skapa kvalitet och jämlikhet i epilepsivården över hela landet.