Tack till dig som sparar i Humanfonden och låter 2 procent av avkastningen gå till Svenska Epilepsiförbundet. Den 14 februari delade Humanfonden ut totalt 45 miljoner kronor, varav 286 051 kronor gick till förbundet.
Läs mer