Acceptera inte att du utsätts för stigmatisering

Stigmatisering är en slags negativ attityd/fördom som kan ge sociala konsekvenser för både barn och vuxna som lever med epilepsi. Den som blir stigmatiserad kan känna sig utanför och såväl självkänslan som hälsan kan påverkas. Men vi kan hjälpa varandra att motverka detta.

Stigma kan drabba alla som på något sätt inte är eller inte ser ut som samhället tycker att man ska göra. Detta kan drabba t.ex. den som har en fysisk funktionsnedsättning, använder rullstol eller har en kronisk sjukdom som epilepsi.

Hur kan vi motverka stigma? Informations- och intressepolitiskt arbete, som görs i Epilepsiförbundet, är viktigt. Och som individ kan man försöka bearbeta den negativa självbilden och skammen. Då behöver man stöd av familj och vänner och av andra personer som också lever med epilepsi.

Det viktigaste är att hjälpa varandra att stärka självförtroendet och självkänslan och att hitta en identitet som någon som lever med epilepsi, men som inte accepterar stigma.

Läs hela artikeln här (som var införd i Epilepsia nr 3 2022)