Socialstyrelsen föreslår regeringen att utarbeta nationella riktlinjer för epilepsivården. Det framgår av en förstudie som presenterades den 14 december 2015.

– Äntligen får vi ett nationellt grepp om epilepsivården så att vi kan få en jämlik kvalificerad epilepsivård över hela landet, säger Börje Vestlund, förbundsordförande.

Svenska Epilepsiförbundet har vid upprepade tillfällen under åren via skrivelser, samtal och uppvaktningar uppmärksammat beslutsfattare på behovet av nationella riktlinjer för epilepsivården. Epilepsi är ett mångfacetterat diagnosområde och konsekvenserna av epileptiska anfall och läkemedelsbehandling kan vara betydande.
Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har epilepsi, varav 10 000 är barn. En stor andel har samtidigt ytterligare någon funktionsnedsättning. Målet med epilepsibehandling är att minska risken för nya anfall. I takt med tillkomsten av nya läkemedel har kraven ökat på den behandlande läkarens kunskaper.

– Förstudien visar att det finns skillnader i förskrivningen av läkemedel, både vad gäller olika grupper och var man bor i landet. Det finns även problem med underutnyttjande av epilepsikirurgi i den högspecialiserade vården. Många som opereras har haft epilepsi minst halva livet, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Förbundsstyrelseledamoten Sven Pålhagen, neurolog, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som haft en central och drivande roll i socialstyrelsens förslag, pekar på behovet av tidig diagnostik, regelbunden uppföljning samt rehabiliteringsinsatser till epilepsivården.

– Vårdkedjan för epilepsivården ska präglas av kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet och jämlik behandling över hela landet, säger Sven Pålhagen.

– Trots goda insatser från enskilda vårdgivare behövs en jämlik epilepsivård med utgångspunkt från vetenskaplig evidens och bred samsyn som också hanterar de psykosociala konsekvenserna av epilepsi, menar Börje Vestlund.