2004 – Sara Forsberg, student, Stockholm

”Sara Forsberg tilldelas Guldljuspriset 2004 för att hon under svåra omständigheter och med många oegennyttiga uppoffringar under sin uppväxt på ett enastående sätt stött och hjälpt sin mor som har epilepsi”