Härliga sommaraktiviteter för barn, ungdomar och vuxna

Nu kan du anmäla dig till förbundets roliga och delvis nya sommarläger och weekends för olika åldrar. Summercramp den 25/6-1/7 För ungdomar. Ansökan senast den 24 april (förlängt) Astrid Lindgrens värld  den 28-30/7 För barn, ungdomar och deras familjer. Anmälan (Den...

Digitalt seminarium om det nya vårdförloppet för epilepsi

Den 18 april har du möjlighet att lära dig mer om det nya kunskapstödet som gäller personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi. Tid: 10.00 – 11.00 Plats: Digitalt i Teams Kostnad: Gratis Anmäl dig här Det övergripande målet med sk. vårdförlopp är att på...

Enkät om restnoterad epilepsimedicin

Har du drabbats av restnoterad epilepsimedicin? ⇒ Klicka här för att delta i vår enkät! (Enkäten är avslutad) Under 2022 har antalet restnoterade läkemedel ökat och det har drabbat vår medlemsgrupp hårt. Svenska Epilepsiförbundet arbetar för att påverka beslutsfattare...

Öppet brev till sjukvårdsministern

Epilepsiförbundets brev till sjukvårdsministern om önskemål om möte för information om situationen för personer med epilepsi. Önskemål om möte och information om situationen för personer med epilepsi Svenska Epilepsiförbundet vill välkomna Acko Ankarberg Johansson som...

Bli testperson för ny Epilepsi-app!

Svenska Epilepsiförbundet får ofta frågor om appar för att registrera sin epilepsi. Vi skrev en artikel  ”Epilepsiappar – en tillgång i vardagen” där några olika appar presenteras i Epilepsia 4/2021. Nu finns det en möjlighet för dig att bidra till...

Påverka förbundet genom en motion

I oktober har Epilepsiförbundet sin kongress, där beslut tas kring förbundets framtida verksamhet. Som medlem i en lokalförening kan du påverka förbundet genom att skriva en motion. Den behöver gå genom din lokalförening och ska sändas till dess styrelse innan...