Bli medlem nu och hela 2024 ingår i medlemsavgiften!

Som medlem i Svenska Epilepsiförbundet bidrar du till att vi kan ge en röst åt personer som lever med epilepsi. Aktuell fråga just nu är bristen på epilepsiläkemedel – där behöver vi ditt stöd som medlem för att kunna påverka läkemedelsbranschen!
 
Vi sätter press på hälso- och sjukvården och kräver god epilepsivård i hela landet, och vi stöttar viktig klinisk epilepsiforskning.
 
Du erbjuds en verksamhet med information, råd och stöd samt inbjudningar till arrangemang där det finns möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi har lokalföreningar över hela landet – välkommen som medlem!