2012 – Anna Eksell

Anna Eksell har med häpnadsväckande kraft, mod, insikt och stor personlig erfarenhet av epilepsi under många år varit en utomordentligt viktig och modern förebild främst för unga med epilepsi, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av 2012 års Guldljuspris....

2011 – Torbjörn Tomson

Neurolog Torbjörn Tomson tilldelades årets Guldljuspris för sitt omfattande och värdefulla engemang inom epilepsiområdet. Guldljusprisrådet gav följande motivering: ”Torbjörn Tomson har med sitt livslånga hängivna kliniska och vetenskapliga engagemang, såväl...

2010 – Gulli Johansson

”Gulli Johansson har på ett generöst och öppet sätt delat med sig av sina upplevelser av felbehandling av epilepsi. Trots sitt långvariga personliga lidande har Gulli haft kraft och mod att öppet berätta i syfte att inte fler ska drabbas”

2009 – Britta Blomqvist och epilepsihunden Atlas

”Epilepsihunden Atlas och matte Britta Blomqvist tilldelas 2009 års Guldljuspris för att de tillsammans visat en alternativ väg till större trygghet och säkerhet för personer med epilepsi. Genom att använda hunden i människans tjänst på detta sätt ökar...