Ny förbundsordförande

Berndt Ohlin valdes enhälligt till ny förbundsordförande för Svenska Epilepsiförbundet på kongressen. Han kommer från Blekinge och har bland annat varit aktiv i lokalföreningen där. Läs mer...

Stora brister i epilepsivården

Det visar en undersökning bland mer än 1 300 personer med epilepsi som Svenska Epilepsiförbundet låtit genomföra. Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora...