Just nu finns det många frågor i allmänhet i samhället om virussjukdomen covid -19 och vi får frågor från våra medlemmar om hur den påverkar personer med epilepsi.

Först och främst är det viktigt att vi alla följer informationen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om bland annat riskgrupper och hur vi alla kan bidra och minska smittspridningen i samhället. Frågor och svar finns på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

För personer med epilepsi finns information bland annat på:
Norska Epilepsiförbundets hemsida: https://www.epilepsi.no/aktuelt/epilepsi-og-koronaviruset/

Vi har översatt information från Epilepsy Foundations webb nedan. De liksom vi vill poängtera att detta är den information som är aktuell just nu och att informationen på sidan uppdateras efter hand. Nedanstående information är översatt och hämtad från: https://www.epilepsy.com/article/2020/3/concerns-about-covid-19-coronavirus-and-epilepsy?ct=t(eNewsletter-03-18-2020)

Löper personer med epilepsi högre risk att utveckla virussjukdomen covid– 19?

Epilepsi är ett samlingsnamn av många olika tillstånd som leder till kramper/anfall. Vissa människor har lätt kontrollerade anfall, har inga andra hälsoproblem och blir anfallsfria på mediciner. Eller så kan de ha epilepsi med tillfälliga anfall men inga andra hälsoproblem. För dessa människor tyder de uppgifter som finns på att personer med enbart yttringar i form av epileptiska anfall:

 1. Inte leder till en ökad risk att få covid-19
 2. Inte leder att få en allvarligare yttring av covid-19

Vissa personer med epilepsi har oavsett anfallskontroll andra hälsotillstånd som ger dem högre risk vid covid-19:

 • De som tar läkemedel som även påverkar deras immunsystem, ex steroider eller immunterapi eller har neurologiska tillstånd som påverkar deras immunförsvar. Personer i dessa situationer löper större risk att utveckla svårare symtom med virussjukdomar.
 • Personer med epilepsi kan ha andra medicinska problem som medför ökad risk att utveckla mer uttalande symtom/komplikationer med covid-19.
  • Till exempel har personer som har svårigheter att svälja eller behöver inhalera vätskor t.ex. för astmabesvär, kan aspirera och därmed högre risk för att få lunginflammation.
  • Personer med diabetes eller underliggande hjärt- eller lungproblem verkar också ha högre risk för allvarlig covid-19.

Oavsett din situation är det viktigt för alla med epilepsi att prata med sin behandlande vårdgivare om sina individuella risker och om särskilda medicinska försiktighetsåtgärder behövs. Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli sjuk.

Kan virussjukdomen covid-19 öka anfallen?

När en person med epilepsi blir sjuk av en annan sjukdom, särskilt med feber, kan de märka en förändring eller ökning av sina anfall.

 • Sjukdom är en fysisk och emotionell stressfaktor för kroppen som kan göra anfall mer troliga. Samma sak händer om någon blir sjuk med covid-19.
 • Andra utlösande förhållanden kan vara:
  • Att inte äta eller dricka normalt
  • Att inte kunna ta mediciner regelbundet (till exempel om kräkningar är ett problem)
  • Att inte ha en god sömn
  • Oro för anfall och covid-19 kan också påverka

Preliminär information från länder där utbrott har inträffat antyder att risken för förvärrade anfall med covid – 19 verkar vara låg för de flesta med epilepsi.