”Det behövs en säkrare trafikmiljö för personer med epilepsi.”

Personer med ljuskänslig epilepsi kan drabbas av onödiga och farliga anfall om de exponeras för till exempel blinkande cykelbelysningar och blåljus på utryckningsfordon, skriver Bengt Eliasson, förbundsordförande i Svenska Epilepsiförbundet.

Vintern är här. Vikten av belysning och reflexer i trafiken är påtaglig. Att se och synas är livsviktigt. Men en stark och blinkande belysning kan också ha en baksida. Personer med epilepsi drabbas av otrygghet och utsätts för fara om politiker, relevanta yrkesgrupper och allmänheten saknar tillräcklig kunskap om ljusens effekter.

Personer med ljuskänslig, så kallad fotokänslig epilepsi, kan drabbas av onödiga och farliga anfall om de exponeras för blinkande ljus – till exempel blinkande cykelbelysningar och trafikljus, blåljus på utryckningsfordon, varningsljus på arbetsfordon och vägarbetsplatser.

Det är viktigt att samhället är säkert för alla människor och inkluderar alla. I det ingår en säker och inkluderande trafikmiljö för alla som rör sig i trafiken.

  • Reglera och ge riktlinjer för blinkande ljus i offentliga miljöer. Informera om vilka regler som gäller för till exempel blinkande cykellampor.
  • Anpassa ljusdesign på offentliga platser och minska intensiteten eller frekvensen av blinkande ljus.
  • Använda tydlig skyltning och information vid områden där blinkande varningsljus och liknande används, så att personer med epilepsi kan försöka undvika dem och ta en annan väg.

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande epileptiska anfall. Omkring 5  500 personer får diagnosen epilepsi varje år (cirka 4  000 vuxna och cirka 1  500 barn). Ungefär 81 000 personer uppskattas ha epilepsi i Sverige. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Hur ett epileptiskt anfall uttrycker sig kan variera mycket från person till person – i uttryck, intensitet och varaktighet – men gemensamt är att de beror på elektrisk aktivitet i hjärnan. Epilepsi kan utlösas av flera orsaker, och en välkänd sådan är blinkande eller flimrande ljus.

Fotokänslig epilepsi utlöses av visuella stimuli, särskilt de som innefattar blinkande ljus eller kontrasterande ljusa och mörka mönster. Den exakta mekanismen bakom det är inte fullt klarlagd. Vissa ljusmönster som varierar från person till person kan överstimulera hjärnan, något som leder till en kaskad av elektrisk aktivitet i hjärnan som resulterar i ett anfall.

Vissa personer kan vara känsliga endast för viss frekvens av blinkningar, medan andra fall av epilepsi kan utlösas av specifika färger eller mönster. Intensiteten, varaktigheten och närheten av ljuskällan kan också spela roll.

I trafiken utsätts människor för olika typer av blinkande ljus som för personer med epilepsi kan vara utlösande faktorer. Här är några exempel:

  • Binkande cykelbelysningar, som är en kontroversiell punkt bland cyklister och inte heller lagligt på framlampan. Man får ha blinkande lampa bak om den blinkar mer än 200 gånger i minuten. Ändå säljs sådana belysningar utan information om problemen de medför.
  • Blinkande trafikljus: trafikljus med snabbt blinkande ljus kan vara farliga för personer med fotosensitiv epilepsi som retas av en viss frekvens.
  • Blåljus på utryckningsfordon: blinkande lampor på brandbilar, ambulanser eller polisbilar kan vara utlösande för personer som är känsliga för intensivt eller snabbt blinkande ljus. Därför måste sådana lampor användas utifrån kunskap om hur de påverkar människor med epilepsi.
  • Varningsljus på arbetsfordon och vägarbetsplatser: så kallade saftblandare eller blinkljus som används på vägarbetsplatser och på fordon.

En del typer av blinkande ljus kan undvikas helt, förebyggas eller göras på ett annat sätt. Andra kan användas med mer försiktighet.

Det behövs en säkrare trafikmiljö för personer med epilepsi.

Länk till debattartikeln i Sydsvenskan

Länk till debattartikeln som pdf