Konsttävling på temat ”epilepsi och stigma”

Cirka 50 miljoner människor världen över lever med epilepsi. Många möter tyvärr fortfarande stigmatisering och diskriminering på grund av missuppfattningar och myter om epilepsi. Men vi kan hjälpa varandra att motverka detta.

För att uppmärksamma stigmatiseringen och Världsepilepsidagen 2023 anordnas en digital konsttävling, för alla åldrar, på temat ”epilepsi och stigma”.

Här finns mer information om eventet Art For Epilepsy.

Varmt välkommen med ditt bidrag!