Den 18 april har du möjlighet att lära dig mer om det nya kunskapstödet som gäller personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi.

Det övergripande målet med sk. vårdförlopp är att på ett evidensbaserat sätt säkerställa diagnos och behandling, genomföra uppföljning och omhändertagande i team efter behov samt identifiera behov av habilitering och rehabilitering. Det nya kunskapsstödet presenteras med vårdförloppet beskrivet i sin helhet. Uppdragsbeskrivning, patientens erfarenheter, den samordnande rollen i vårdförloppet, samt konsekvens- och gapanalys kommer att gås igenom.
Seminariets arrangör är Sveriges Kommuner och Regioner.