I årets andra nummer kan du bland annat läsa om hur covid-19 har påverkat Epilepsiförbundet och dess medlemmar, hur kemogenitik kan vara en möjlig lindring vid svår epilepsi och hur samsjuklighet hos barn påverkar epilepsiprognosen.

Som medlem i Svenska Epilepsiförbundet får du vår tidning fyra gånger om året. Du kan också prenumerera på tidningen. Prenumerera på Epilepsia.