Annonsering

Vill du nå personer som har epilepsi, deras anhöriga och dem som arbetar med epilepsi? Annonsera i Epilepsia!

  • Fler än 81 000 svenskar har epilepsi, 10 000 är barn.
  • Människor som lever med epilepsi finns i hela landet, i alla åldrar och i alla samhällsskikt. Tidningen Epilepsia når alla medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet och dess lokalföreningar och är den bästa länken till dem.
  • Epilepsiförbundet organiserar drygt 3 000 medlemmar i mer än 20 lokalföreningar.
  • Epilepsiförbundet är en viktig politisk opinionsbildare.
  • Tidningen läggs också ut på epilepsimottagningar runt om i landet och läses av personer som kommer i kontakt med epilepsi i sitt arbete inom skolan, sjukvården, myndigheter och i andra sammanhang.

För mer information om annonsering i Epilepsia kontakta:

Gimner Consulting AB, 070-865 36 03
[email protected]