Redaktionsråd

Förbundsstyrelsen utser inför varje kongressperiod ett redaktionsråd som har som uppgift att ge råd, idéer om innehåll och utformning av Svenska Epilepsia. Redaktionsrådet bistår också redaktören med manus och bilder.

Redaktionsrådet består av

  • Berndt Ohlin, förbundsordförande
  • Sven Pålhagen, förbundsstyrelseledamot, neurolog
  • Sofia Segergren, förbundssekreterare
  • Anna Pallin, kommunikatör
  • Christina Arvidsson, redaktör

E-post till redaktionen: [email protected]

Ansvarig utgivare för Svenska Epilepsia är förbundsordförande.