Redaktionsråd

Förbundsstyrelsen utser inför varje kongressperiod ett redaktionsråd som bidrar med råd samt idéer om innehåll och utformning av Epilepsia.

Redaktionsrådet består av

  • Peter Söderström, t.f. förbundsordförande
  • Sven Pålhagen, förbundsstyrelseledamot, neurolog
  • Sofia Segergren, förbundssekreterare
  • Anna Pallin, kommunikatör
  • Christina Arvidsson, redaktör

E-post till redaktionen: [email protected]

Ansvarig utgivare för Epilepsia är förbundsordförande.