Sök forskningsmedel för epilepsi

Stiftelsen Epilepsifonden utlyser medel för viktig forskning om epilepsi med sista ansökningsdag den 15 oktober varje år. Epilepsifonden främjar och stödjer vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige. Ansökan görs digitalt på särskilt formulär som skickas till e-post [email protected].

Här finns mer information, digitalt ansökningsformulär och 2022 års mottagare av forskningsmedel.

Välkommen med din ansökan!