För en inkluderande framtid för personer med funktionsnedsättning i EU

Den 23 maj fylldes Europaparlamentet med över 700 representanter från den europeiska funktionsrättsrörelsen, beslutsfattare och andra intressenter. Med ett år kvar till Europavalet presenterade den europeiska funktionsrättsrörelsen ett gemensamt valmanifest till alla som kommer att kandidera.

Det var det femte Europaparlamentet som arrangerades för personer med funktionsnedsättning och den europeiska funktionsrättsrörelsen. Parlamentet fungerade för dagen som en plattform för att diskutera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och besluta om de politiska kraven från Europas samlade funktionsrättsrörelse.

Under det svenska ordförandeskapet har Funktionsrätt Sverige (där Svenska Epilepsiförbundet ingår) arbetat aktivt för ett stärkt funktionsrättsperspektiv i EU och för genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På programmet i parlamentet den 23 maj lyftes tre huvudteman;

  • fri rörlighet utan hinder för personer med funktionsnedsättning
  • starkare funktionsrätt inom EU
  • vikten av krisberedskap, exempelvis vid krig som inkluderar funktionsrättsperspektivet.

Länk till debattartikel

Länk till manifestet

Länk till video från EU-mötet

Klicka på bilden nedan för att göra den större.

EDF-manifest-infor-Europavalet-2024-Svenska