Förbundets rapport ger en bred bild av hur det är att leva med epilepsi i Sverige. Läs rapporten