Seminarium ”Epilepsi hos unga”

Den 22 maj genomfördes ett givande seminarium kring bl.a. barn och unga med epilepsi, i samarbete med Angelini Pharma, där Fräs Anna Andersson och ordförande för Epilepsiforbundet Bengt Eliasson inledde.

Ur programmet

  • Cristina Eklund, specialpedagog på Akademiska sjukhuset har tillsammans med Petra Boström skrivit två böcker som handledningar och med bra tips för både skola och barn/unga själva om hur man hantera epilepsi.
  • Lisa Örnerfors, ssk på Ågrenska berättade om hur de jobbar med aktiviteter för ungdomar med epilepsi och hur viktigt det är med kunskap hos alla i personalen.
  • Alexander Edqvist från Sveriges Skateboardförbund och Marc Lundberg från Ekerö BJJ (Brasiliansk Jiu-Jitsu) har erfarenhet från barn och unga med olika typer av NPF (något som också kan höra ihop med epilepsi) och hur man kan jobba med inkluderande ledarskap i idrotter.
  • Sist för dagen medverkade en förälder till ett barn med epilepsi, Marie Andersson, och en representant från Ung med Epilepsi, Julia Harryson i ett samtal kring upplevelser om hur skola och omgivning fungerat under åren.

Det var den första av tre seminarier inom temat ”Epilepsi genom livet” som FOKUS Patient anordnar. Nästa seminarium arrangeras i Almedalen den 27 juni, då med temat ”Epilepsi i arbetslivet”.

Här kan du ta del av seminariet via FOKUS Patient youtubekanal: https://youtu.be/2pUG24hT7Nw