Vecka 12 och framåt kommer förbundskansliet arbeta hemifrån p.g.a. läget i samhället med Coronaviruset (COVID-19). Det innebär något lägre service för våra medlemmar.

Förbundets anställda arbetar hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Detta framförallt för att undvika kollektivtrafiken och stora folksamlingar för att minska risken för fortsatt smittspridning i samhället.

Vi som arbetar på förbundskansliet har många arbetsuppgifter som med teknikens hjälp kan skötas hemifrån. Det kommer dock innebära att vissa arbetsuppgifter t.ex. utskick av beställt material görs mer sällan, cirka en gång i veckan.

Vi läser mejl och finns på telefon som vanligt kl. 9-13. Vid brådskande ärenden kan du ringa förbundssekreteraren även andra tider.