Föreningsinformation

Här har förbundet samlat information, material och länkar till verktyg etc som kan underlätta arbetet för lokalföreningarna. Vi presenterar också här den service som finns till föreningarna. I förbundsavgiften ingår vissa tjänster kostnadsfritt från förbundet.

Kostnadsfritt:

Medlemsregister och medlemsavgiftsavisering

Förbundet administrerar medlemsregistret och sköter medlemsaviseringen till föreningarna. Föreningarna får medlemsavgiften utbetald vid några tillfällen per år. Föreningen utser en lokal registeranvarig som kan hämta information för utskick och söka medlemmar i det lokala registret.

 • Tidsplan för avisering medlemsavgift för 2024 och utbetalningar av föreningens medlemsavgift 2024 – (kommer inom kort)
 • Överenskommelse förening och förbund gällande medlemskap och medlemsregister.
 • Manual för medlemregistret till den lokalt registeransvariga – (kommer inom kort)

Olycksfallsförsäkring vid föreningens aktiviteter

Förbundet har en olycksfallsförsäkring för förtroendevalda och medlemmar vid deltagande vid förbundet eller lokalföreningarnas aktiviteter. Läs mer här: folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige På sidan anges hur man tar kontakt med Folksam vid en skada. Det är också bra om kansliet får kännedom och kontaktuppgifter till berörd person eller föreningen, inför er kontakt med Folksam om vi får eventuella frågor om medlemskap etc.

Nya medlemmar får en gratis olycksfallsförsäkring i 2 månader 

Från januari 2024 får alla nya medlemmar en gratis olycksfallsförsäkring i två månader.
Detta gäller också alla befintliga medlemmar i januari 2024. Samtliga kontaktas direkt av Unik försäkring.

Stöd till lokala barn- och ungdomsaktiviteter under 2023-2024

T o m 2024 har förbundet fått finansiering från föreningen Margarethahemmat för ett projekt där vi kan hjälpa lokalföreningarna att ordna och få igång en egen barn- och ungdomsverksamhet. Vi kallar det uppsökande lokal barn- och ungdomsprojekt. Vi kan hjälpa till med kontakter, marknadsföring och att finansiera några aktiviteterKontakta [email protected] om du har idéer och frågor.

Påverkansarbete – Handbok för uppvaktning kring epilepsivården

Förbundet har tagit fram en Handbok vid uppvaktning(pdf) samt ett tillhörande frågeformulär (pdf) att använda. Materialet har utgångspunkt ur de nationella riktlinjer som lokal- och länsföreningarna kan använda vid:
1. Dialogmöte med regionens hälsosjukvårdsnämnd/politiker
2. Brukarråd där företrädare från patientföreningar och från kommunal verksamhet möts för att diskutera aktuella frågor

 

Tjänster med kostnader:

Utskick med post, e-post och sms

Föreningen kommer kunna göra utskick på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt med post, e-post och sms genom medlemsregistret ArcMember. Den lokala registeransvariga kommer ha information om hur man gör. Ungefärliga kostnader (25% moms tillkommer) nedan, dessa kommer faktureras från förbundet till föreningen. . Förbundet hjälper till att göra layoutmallar med logga och kontaktuppgifter för resp. typ av utskick
• E-post (gratis)
• Sms 0,79 kr/st (per 160 tecken)
• Brev 1 sida färg inkl. kuvert och porto
B-post, 1 ggr/veckan 9,60 kr/st
B-post, 1 ggr/månad 9,40 kr/st
B-post, dagligen 9,80 kr/st
A-post, dagligen 11,20 kr/st
Brev, extra sida 1,50 kr/st

Bokföringsprogram till föreningen

Förbundet har fått mängdrabatt hos Visma på ett enkelt bokförningsprogram för lokalföreningarna. Kostnaden för föreningen är 2024 634 kr/år. Förbundet står för en gemensam initial kostnad. Kontakta förbundskansliet [email protected] för information.

Lokala hemsidor

Förbundet har tagit fram en mall enligt vår grafiska profil för lokala hemsidor, som föreningarna kan använda till självkostnadspris. Kontakta förbundskansliet för information. Kostnaden är enligt nedanstående och faktureras från förbundet. Om din förening saknar medel, kan den ansöka om pengar från Estrid och Gustav Johansson fond, de år den har medel att dela ut. Kontakta förbundskansliet [email protected] för information.
Första året ca 8 717 kr och därefter 4 467 kr inkl moms fördelat på:

 • Uppstartskostnad första året: Ca 4 timmar à 850 kr exkl. moms (4250 kr inkl moms)
 • Serviceavtal  247,80 kr/månad exkl. moms (3717 kr inkl moms)
 • Del av webbhotell  50 kr/månaden exkl. moms.(750 kr inkl moms)

Föreningsaktiviteter
Mindfulness

Förbundet har av mindfulnessinstruktören Tina Eliasson fått ett rabatterat pris på en digital kurs i mindfulness för föreningarna. Förbundet har beslutat att under 2024 testa om detta är en medlemsförmån som föreningarna vill erbjuda sina medlemmar. Mindfulness upplevs av många som ett bra verktyg vid bland annat stress och hjärntrötthet och förbundet kommer göra reportage i Epilepsia om mindfulness och kommer analysera hur deltagarna upplevt detta och om de fått några resultat.

Förbundet subventionerar priset ytterligare med 495 kr/medlem för de föreningar som samordnar detta, men har under 2024 ett maxtak på 50 personer som kan subventioneras. Kursen kostar totalt 995 kr/person (ordinarie pris 1995 kr) som föreslås fördelas på 495 kr för förbund, 300 kr för föreningen och 200 kr för medlemmen. Föreningen kan antingen erbjuda sina deltagare att vara hemma eller samla dem till en gemensam lokal för dem som har svårt med tekniken. Ansök om att din förening ska delta genom att mejla till [email protected].

Den digitala kursen pågår under 8 veckor med 1 lektion varje vecka. Där lotsas deltagaren långsamt och försiktigt in i Mindfulness-världen med både teori och praktiska övningar. Lektionerna är mellan 30-60 min och går att pausa när deltagaren så önskar. Läs mer om Medlemserbjudandet till Epilepsiföreningen

Tina erbjuder också andra kursupplägg för föreningarna, kontaktuppgifter finns i länken ovan.

Servicepaket till föreningarna

Förbundets tidigare hjälp till föreningar som har behov av stöd, ersätts av nedanstående från och med 1/1 2024. Vi erbjuder nedanstående tjänster för att dessa föreningar ska kunna fokusera sin tid på personliga medlemskontakter, få i gång verksamheten med medlemsaktiviteter och att på sikt få en aktiv styrelse. Om föreningen inte har egna medel finns möjlighet att söka bidrag från Estrid och Gustav Johanssons fond.

Förbundets föreningskonsulent finns för konsultation på telefon och mejl [email protected] för alla föreningar, liksom förbundskansliet: [email protected] Förbundsstyrelsen kommer gärna ut på besök och deltar på årsmöten etc, sänd en förfrågan till: [email protected]

Paketpris – välj 3 tjänster av nedanstående för 4000 Kr/år

 • Bokföring –  1500 kr/år
 • Firmatecknare, kassör, deklarationsombud – 1500 kr/år
 • Ansökning av bidrag – 1500 kr/år
 • Ett fysiskt besök av Föreningskonsulenten – 1500 kr/år
 • Revision – 1500 kr/år

Mer info och beställningssedel för föreningen

Mer stöd

Kampanj

Förbundet har dessa tre kampanjer under året, som lokalföreningarna inbjuds att medverka i:

Blanketter, mallar och checklistor

Rabatter

 • Hotell Scandic, Epilepsiförbundet och våra lokalföreningar,  som är medlemmar i Funkstionrsätt Sverige,  får som organsiation rabatt på konferenser på Scandic. Läs mer på Funktionsrätts sida

Utbildning lokalt

Svenska Epilepsiförbundet är medlemmar hos studieförbundet ABF (Arbetarnas Bildningsförbund). Det innebär att vi och lokalföreningarna kan bedriva studiecirklar och kulturprogram tillsammans med och med hjälp av ABF över hela landet. Som studieförbund är ABF vår pedagogiska resurs och kan erbjuda oss stöd i frågor som rör studier, föreningskunskap, organisering och nätverkande mm.

Har du ett ämne du brinner för och skulle vilja lära dig mer om genom en studiecirkel? Hör av dig till ABF med din idé! ABF kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Som cirkelledare inom ABF får du en kostnadsfri utbildning samt tillgång till massor av pedagogiskt material, här kan du läsa mer om vad ABF erbjuder våra cirkelledare: https://www.abf.se/cirkelledare

Som medlemsorganisation har vi också rätten att skicka ombud till ABFs förbundsstämma och påverka riktningen på studieförbundet. I och med vårt nationella medlemskap är det stor chans att våra lokalföreningar också är medlemmar hos ABF lokalt och/eller regionalt, söker du kontakt med din lokala ABF-enhet eller har frågor om samarbetet, hör av dig till (organisationens studieansvarige/kontaktperson ABF)

ABF har utbildningar t.ex. styrelseutbildningar och kan hjälpa lokalföreningen att anordna utbildningar. ”Är du vald till en viktig funktion som valberedare, sekreterare, ordförande, kassör eller annan funktion i din förening? Då kan du gå en utbildning hos oss! ABF erbjuder våra medlemsorganisationer funktionsutbildningar, så att du ska få möjlighet att stärka dina kunskaper kring din roll i styrelsen.  Kostnaden för utbildningarna är subventionerad och i vissa fall kostnadsfri. För mer information om vilka utbildningar som erbjuds, vänligen kontakta ditt lokala ABF-kontor. Ladda ner kontaktlista ABF 2022 (pdf)

Förbundet erbjuder de lokalföreningar som vill anordna en fysisk eller digital styrelseutbildning att kontakta förbundskansliet för att t.ex:

 • bolla idéer
 • kontakta ABF eller hjälpa till att hitta kontakter
 • hålla en föreläsning/diskussion t.ex. kring det specifika som gäller för Epilepsiförbundet och föreningarna maa av våra stadgar etc
 • samordna med andra lokalföreningar
 • mm

Styrdokument

Stadgar

Reviderade årsberättelser enligt beslut på kongressen:

 

Samarbete lokalförening och förbund

Föreningsforum