Föreningsinformation

Här har förbundet samlat information, material och länkar till verktyg etc som kan underlätta arbetet för lokalföreningarna.

Årsmöte

Medlemsregister, medlemsavgifter och rapporter

Föreningsforum

Grafisk profil, material och mallar

Stadgar

Resor

Världsepilepsidagen

Purple Day

Ansök och nominera

Utbildning lokalt (ABF)

Svenska Epilepsiförbundet är medlemmar i ABF. De har utbildningar t.ex. styrelseutbildningar och kan hjälpa lokalföreningen att anordna utbildningar.

Info från ABF: ”Är du vald till en viktig funktion som valberedare, sekreterare, ordförande, kassör eller annan funktion i din förening? Då kan du gå en utbildning hos oss! ABF erbjuder våra medlemsorganisationer funktionsutbildningar, så att du ska få möjlighet att stärka dina kunskaper kring din roll i styrelsen.  Kostnaden för utbildningarna är subventionerad och i vissa fall kostnadsfri. För mer information om vilka utbildningar som erbjuds, vänligen kontakta ditt lokala ABF-kontor. Ladda ner kontaktlista ABF 2022 (pdf)

De flesta funktionsutbildningarna sker med fysiska träffar, men ibland finns även möjlighet att träffas digitalt. ABF-kontoren erbjuder ofta utöver funktionsutbildningarna möjlighet att skräddarsy styrelseutbildningar för just er styrelse. Fundera kring hur just ditt eller era behov ser ut i er styrelse, så hjälper vi er.”

Försäkring
Deltagarförsäkring vid föreningens aktiviteter

Förbundet har en olycksfallsförsäkring för förtroendevalda och medlemmars vid deltagande vid förbundet eller lokalföreningarnas aktiviteter. Läs mer här: folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige

På sidan anges hur man tar kontakt med Folksam vid en skada. Det är också bra om kansliet får kännedom och kontaktuppgifter till berörd person eller föreningen, inför er kontakt med Folksam om vi får eventuella frågor om medlemskap etc.

Rabatt på Scandic

Epilepsiförbundet och våra lokalföreningar,  som är medlemmar i Funkstionrsätt Sverige,  får som organsiation rabatt på konferenser på Scandic. Läs mer på Funktionsrätts sida

Kongress 2022

Reviderade årsberättelser enligt beslut på kongressen: