Start > Föreningsinformation > Policy för namn och logotyp

Policy för förbundets namn och logotyp

  • Svenska Epilepsiförbundets epilepsiföreningar har tillstånd att använda förbundets logotyp på föreningens hemsidor, brevpapper, bulletiner och annat tryckt material.
  • Enskild individ eller medlem får som princip inte använda förbundets namn och logotyp på hemsida eller tryckt material.
  • Ingen får använda förbundets namn eller logotyp på artiklar som säljs till medlemmar eller allmänheten i syfte att samla in pengar. Epilepsiförening kan dock söka tillstånd för detta hos förbundsstyrelsen.
  • Inget tryckeri, företag eller tillverkare får använda förbundets namn eller logotyp utan skriftligt tillstånd från förbundet.
  • Förbundets namn och logotyp får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller förekomma på platser som kan uppfattas som kränkande eller olämpliga.
  • Logotypen skall vid färgåtergivning, återges korrekt samt med korrekt färg. Uppgift om detta kan erhållas från förbundskansliet.

Styrelsen Svenska Epilepsiförbundet
5 februari 2009

 


Epilepsiförbundets logotyper för nedladdning

Klicka på logotypen för att se den i ett större format, högerklicka för att ladda ner den.

 

 

.png används för mörka bakgrunder

 

.jpg används för vita bakgrunder

.jpg används för vita bakgrunder
 

 

Epilepsiförbundets grafiska profil för nedladdning

Klicka på pdf:en för att se den i ett större format, högerklicka för att ladda ner den.

Grafisk profil (pdf)

Mall för namnskyltar

Klicka på Wordfilen för att ladda ner den.

Namnskylt Epilepsiförbundet (wordfil)