I december tog Stiftelsen Epilepsifonden beslut om 2020 års utdelning från fonden.  Pengarna går till två viktiga projekt: Ett om som vidareutvecklar sensortröjan som mäter anfall vid epilepsi och ett som kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi.
– Det är mycket glädjande att vi kunnat dela ut pengar till två så spännande och viktiga projekt, säger Berndt Ohlin, ordförande i Stiftelsen Epilepsifonden.

Den forskningsgrupp som Kristina Malmgren, professor vid Göteborgs Universitet leder har fått 138 180 kr till utveckling av sensortröjan, som mäter anfall vid epilepsi.
– För att kunna fortsätta utveckla sensortröjan är vi beroende av forskningsmedel, och vi är glada och tacksamma för stödet från Stiftelsen Epilepsifonden, säger hon.

Forskningsgruppen har i ett tvärvetenskapligt projekt under flera år utvecklat en tröja med fyra sensorzoner på underarmar, bål och rygg. Tröjan registrerar inte bara rörelser utan också puls, hjärtfrekvensförändringar, svettning och blodtrycksförändringar. Allt detta kan påverkas vid epileptiska anfall, och behöver sammanvägas för att bidra till säkerheten i registreringarna. Målsättningen på sikt är att tröjan ska kunna användas utanför sjukhus, i vardagslivet, och att den ska kunna mäta och skilja mellan olika epileptiska och icke-epileptiska anfall. Detta skulle innebära en stor diagnostisk förbättring och kan bidra till att förbättra behandlingen av epilepsi. Sannolikt kommer tröjan främst bli aktuell att använda för personer med svårbehandlad epilepsi, där behandlande epilepsiteam behöver kartlägga anfallstyper och anfallsfrekvens för att överväga olika ytterligare behandlingsalternativ.

Fondmedlen från Stiftelsen Epilepsifonden ska gå till forskningsmedarbetare inom RISE, Research Institutes of Sweden, som i nära samarbete med de medicinska forskarna utvecklar automatiska program för maskininlärning – s.k. algoritmer – som ska känna igen olika sorters anfall och andra attackvisa symtom och också kunna skilja mellan dem.

– Forskning som kan förbättra behandlingen, särskilt för svårbehandlad epilepsi är något som Epilepsifonden tycker är viktigt att stödja. Fonden hoppas att forskningen kommer bidra att personer med epilepsi har ett så bra liv som möjligt, säger Berndt Ohlin.

298 933 kronor från Epilepsifonden går också till Anna Miley Åkerstedt, leg. psykolog och Ph.D., Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet till forskning om kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi. Forskningen kan hjälpa till att fylla en kunskapslucka kring hur kognitiva funktioner, alltså tankeförmåga som till exempel minne, förändras när man åldras med epilepsi.
__________________________________________________________

Mer info:

Berndt Ohlin, ordförande i Stiftelsen Epilepsifonden, 070-296 86 89
Sofia Segergren, förbundssekreterare, 0730-58 58 87
Kristina Malmgren, professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i neurologi vid Neurosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0709-523948

Projekten presenteras mer i tidningen Epilepsia 1/2021, och på www.epilepsi.se/stod-oss/epilepsifonden/