Start > Ge en gåva > Humanfonden

Swedbank Robur Humanfond

Tack för att du sparar med hjärtat!

Ett varmt och hjärtligt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond! Ditt sparande bidrar till vårt viktiga arbete.

Det finns många som sparar med hjärtat. Ett samarbete som grundas på en vilja att göra något gott kan göra stor skillnad.

Under 2020 har spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med 285 196 kronor till Svenska Epilepsiförbundets arbete. 

Under 2019 har spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med 286 051 kronor till Svenska Epilepsiförbundets arbete. 

Vi vill tacka alla er som stöttar vårt viktiga ideella arbete genom fondsparande. Valet att spara i en ideell fond, eller gåvofond, är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling.

Spara med hjärtat – bli fondsparare

På ett enkelt sätt kan du ge ett värdefullt bidrag till Epilepsiförbundets arbete, samtidigt som du bygger upp ett eget sparande med möjlighet till god avkastning. Allt du behöver göra är att börja spara i Swedbank Robur Humanfond. Du kan månadsspara regelbundet eller själv göra insättningar – välj det som passar dig. Genom ditt sparande i Swedbank Robur Humanfond får Epilepsiförbundet 2 procent av ditt sparkapital varje år.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Fonden är en ansvarsfull fond vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.