Start > Ge en gåva > Humanfonden

Swedbank Humanfond

Tack för att du sparar med hjärtat!

Ett varmt och hjärtligt tack till dig som sparar i Swedbank Humanfond! Ditt sparande bidrar till vårt viktiga arbete.

Det finns många som sparar med hjärtat. Ett samarbete som grundas på en vilja att göra något gott kan göra stor skillnad.

Sparandet under 2023 gav så mycket som 442 422 kronor, som kommer att användas í förbundets viktiga påverkansarbete. Vi vill tacka alla er som stöttar vårt ideella arbete genom fondsparande. 

Spara med hjärtat – bli fondsparare

Du kan på ett enkelt sätt ge ett värdefullt bidrag till Epilepsiförbundets arbete, samtidigt som du bygger upp ett eget sparande med möjlighet till god avkastning . Allt du behöver göra är att börja spara i Swedbank Humanfond och välja Svenska Epilepsiförbundet som förmånstagare. Humanfonden har ingen fondavgift, men Epilepsiförbundet får 2 procent av ditt sparande varje år.

Humanfonden är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank. Fonden är en ansvarsfull fond vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.