Start > Ge en gåva > Minnesblad

Minnesblad

Att använda tjänsten Min Gåva är det enklaste och snabbaste sättet att ge en gåva till Stiftelsen Epilepsifonden och samtidigt beställa ett gåvoblad. Men om du inte kan använda Min Gåva, gör så här för att ge en gåva och beställa gåvoblad:

1. Var ute i god tid. Med bankgiro kan det ta upp till tre dagar för oss att se detta. Sedan måste du räkna med minst fyra vardagar för administration och postbefordran av gåvoblad. Det kan alltså ta cirka en vecka innan gåvobladet når fram. Vid storhelg och sommartid tar administration och postgång ännu längre tid. 

(Om det är möjligt att mejla minnesblad som pdf kan vi ha en snabbare handläggning. Då kan det räcka med ett par vardagars framförhållning.)

Obs! Vi skickar inga minnesblad under perioden 29/6–4/8, då vi har semesterstängt.

2. Gör en inbetalning till Epilepsifonden via bankgiro 5796-5444 eller swish 123 642 94 01. Ange på inbetalningen:

  • vem gåvan avser
  • ditt namn

3. Sänd samtidigt ett mejl till oss [email protected] med information för minnesbladet. Vi behöver dessa uppgifter:

  • vem gåvan avser
  • vad som ska stå på minnesbladet
  • datum för begravning/högtidsdag
  • adress till begravningsbyrå eller annan adress som minnesbladet ska sändas till
  • ditt namn.

 

Kontakta förbundet

Telefon: 070-629 41 06
E-post: [email protected]
Läs mer: Epilepsfonden 

Även små bidrag kan göra stor nytta. Tack för ditt bidrag till epilepsiforskningen!