Bli medlem i en epilepsiförening

Ge ett medlemskap i julklapp! Ge dig själv eller en vän ett medlemskap i julklapp och stötta samtidigt Epilepsiförbundets och lokalföreningarnas arbete för att personer som lever med epilepsi ska få en så god livskvalitet som möjligt. Som medlem ger du förbundet och föreningarna en starkare röst och ett större inflytande så att vi bland annat kan arbeta för att

 • möjliggöra en säkrare tillgång av epilepsimedicin
 • genomföra en bra och jämlik epilepsivård i hela Sverige
 • informera allmänhet och myndigheter om epilepsi samt om de problem och behov som kan vara förenade för personer med epilepsi
 • främja förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
 • verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
 • arrangera förenings- och studieverksamhet som bryter den isolering som epilepsi kan leda till
 • motverka fördomar om epilepsi.

När du är medlem får du bland annat:

 • medlemstidningen Epilepsia hem i brevlådan fyra gånger per år
 • inbjudningar till föreläsningar, webbinarium, aktiviteter, möten och läger
 • träffa andra som vet hur det känns att leva med epilepsi
 • rabatt på hotellvistelser i Sverige och övriga Norden
 • möjlighet att teckna försäkring i Unik försäkring, anpassad efter din livssituation
 • möjlighet till individuell rådgivning genom Funktionsrättsbyrån.

Länk till medlemskap