Epilepsiförbundet önskar alla ett Gott Nytt 2021!

Nu siktar vi på ett ljusare 2021 och summerar ett märkligt 2020 där vi trots pandemin ändå har lyckats åstadkomma en hel del:

 

 • Vinterläger för våra ungdomar
 • Digitala möten för våra lokalföreningar – Föreningsforum
 • Samarbete med Funktionsrätt för att skapa ökade rättigheter för våra medlemmar
 • Förenklad design av och intressanta reportage i Epilepsia
 • Synliggörande av förbundet i sociala medier
 • Anställning av ny kanslipersonal
 • Uppfräschning av förbundets hemsida
 • Lansering av webbinarier på olika teman
 • Helgträffar för ungdomar och deras föräldrar
 • Vuxenläger för medlemmar och anhöriga
 • Medlemsvärvningskampanjer mm