Börje Vestlund, Chatrine Pålsson Ahlgren, Anita Levin och Lars Gårdfeldt.

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2016 har tilldelats Anita Levin från Hässelholm för

“för sin genuina omtanke och lojalitet i epilepsiverksamheten och som inspirationskälla och stöd för medlemmarna”.

Utdelningen, den fjortonde i ordningen, ägde rum i riksdagshuset den 12 december i samband med en högtidlig lunch i sällskap av ledamöter av Guldljusrådet och Svenska Epilepsiförbundets arbetsutskott.
Chatrine Pålsson Ahlgren höll ett gripande tal där Anita Levins betydelse som stöd för medlemmarna och epilepsiföreningarna i Skåne, beskrevs som en eldsjäls gränslösa engagemang som präglats av outtröttlighet och empati.

– Det är en sak att vara en eldsjäl i en punktinsats, men en helt annan när man dag efter dag, år efter år, arbetar ideellt – det är synnerligen värt att uppskatta. Vi talar mycket om fjärrvärme nu för tiden, men Anita Levin symboliserar närvärme som kan förändra det allra kallaste till varmt, menade Chatrine Pålsson Ahlgren.