Har du drabbats av restnoterad epilepsimedicin?


⇒ Klicka här för att delta i vår enkät! (Enkäten är avslutad)

Under 2022 har antalet restnoterade läkemedel ökat och det har drabbat vår medlemsgrupp hårt. Svenska Epilepsiförbundet arbetar för att påverka beslutsfattare för att liknande situationer inte ska kunna hända i framtiden. Vi genomför denna enkät bland medlemmar och andra personer med epilepsi samt deras anhöriga, för att få en bild att förmedla om hur många som drabbats och hur.
Läs mer om vad förbundet gjort hittills i frågan om restnoterade läkemedel.

Hur kommer Epilepsiförbundet att använda informationen i enkäten?

Resultatet ska vi använda i våra kontakter med media och beslutsfattare. Ditt förnamn och ort kan användas i en lista för att visa antalet personer som svarat. Övrigt som du svarar kommer alltid avpersonifieras innan vi använder det som exempel från hur verkligheten kan se ut för personer med epilepsi. Lokal media kontaktar ofta förbundet och frågar efter lokala personer som drabbats. Vi frågar därför också i enkäten om du kan tänka dig att ställa upp i media. Om du svarar ja, kommer vi alltid att kontakta dig först för ett ok innan vi lämnar dina kontaktuppgifter till media.

Tack för din medverkan. Du bidrar på detta sätt till en bättre situation för personer med epilepsi.

Ett annat sätt att bidra är att bli medlem. Det finns ca 81 000 personer i Sverige med epilepsi, drygt 3 000 är medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet. Tillsammans blir vi starkare och även förbundets röst för personer med epilepsi!