Tre regioner fick tillstånd att bedriva högspecialiserad vård vid epilepsikirurgisk utredning och behandling

Den 8 mars delade nämnden för nationell högspecialiserad vård för bland annat epilepsi ut tillstånd för epilepsikirurgisk utredning och behandling till Region Skåne, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen.

I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen meddelas:

– Genom att ge vissa regioner ett särskilt ansvar för denna vård som är komplex, sällan förekommande och som kräver multidisciplinär kompetens skapar vi ökade förutsättningar för en stärkt kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling, säger Kristina Wikner.

– När det gäller epilepsikirurgi är förhoppningen bland annat att fler patienter än tidigare får tillgång till utredning och ingrepp som de har behov av.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård är utsedd av regeringen och består av politiker från de sex samverkansregionerna Stockholm, Göteborg, Lund/Malmö, Uppsala/Örebro, Linköping och Umeå, med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande.

Läs mer: Socialstyrelsen högspecialiserad vård