Många läkemedel restnoterade uppmärksammas i tv4

Just nu är mer än 700 läkemedel restnoterade i Sverige, vilket innebär att de inte går att beställa från tillverkaren. En av de drabbade är Anna Eksell som har sjukdomen epilepsi, och är ungdomskonsulent i Svenska Epilepsiförbundet.

– Det är klart det skapar oro och stress när man inte får tag på en medicin som man behöver äta varje dag. Det är ju inte så bra när man har epilepsi då man ofta är känslig för just stress och oro, säger Anna. Se inslaget i tv4s Efter fem.

Ansvarig sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) gästar också Efter fem och berättar hur man ska lösa problemet med läkemedelsbristen. Se inslaget och Sjukvårdsministerns svar.