Den 3 december infaller internationella funktionsrättsdagen

Dagen, som instiftades 1992 av FN, handlar om mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlika livsvillkor för personer med funktionsvariationer.

En funktionsvariation ser ut på olika sätt. En del är fysiska, andra psykiska. En del ser man, andra är osynliga. En fysisk funktionsvariation kan till exempel vara epilepsi, nedsatt syn, eller rörelsehinder. En psykisk funktionsvariation kan bland annat innebära att man har svårt att minnas, har svårt att hantera stress och/eller har svårt att planera och få saker gjorda.
 
Det finns fortfarande allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. Funktionsrätt Sverige har delat civilsamhällets granskning av situationer och förslag till förändringar.