Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi, har valts in i Sveriges unga akademi, en tvärvetenskaplig mötes­plats för några av landets vassaste yngre forskare.

 ”Jag är intresserad av förvärvad epilepsi. Det gäller alltså personer som inte har haft epilepsi tidigare men som till följd av någon händelse får epilepsi: efter trauma, stroke eller annat som påverkar hjärnan. I min forskning studerar jag dels hur dessa tillstånd ska behandlas, dels vilka läkemedel man ska välja för att få minsta möjliga biverkningar”.

 

Johan Zelano är även författare till boken ”Epilepsi i arbetslivet”, har en egen forskargrupp samt ansvarar för vuxenepilepsiteamet på Sahlgrenska sjukhuset.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.