Start > Kasta

Om oss

Vi bryr oss om och driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.

Vi verkar för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden och det gör vi genom att informera om epilepsi och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till specialist i neurologi, behov av allomfattande rehabilitering till att underlätta situationen i skolan och på arbetsmarknaden genom stöd och saklig information.

Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen

Genom förbundets epilepsiföreningar över hela landet träffas personer med epilepsi, får information, byter erfarenheter, får tips och ha roligt tillsammans. Även anhöriga och föräldrar är välkomna för råd och stöd.

Vi stödjer epilepsiforskningen genom Stiftelsen Epilepsifonden. Vi marknadsför Epilepsifonden och får ett alltmer ökande antal gåvor till fonden som möjliggör utdelning till angelägna forskningsprojekt inom epilepsiområdet.

Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla med epilepsi, oavsett ålder, bakgrund och boendeort, full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Vill du beställa Epilepsiförbundets verksamhetsberättelse hör av dig till kansliet på telefon 08-669 41 06 eller mejla till [email protected]