Läkemedelsverket behöver se till att informationskedjan för restnoterade epilepsiläkemedel fungerar bättre

Idag uttalar sig Svenska Epilepsiförbundet till nyhetstjänsten Läkemedelsmarknaden om restnoterade läkemedel för personer med epilepsi.

Förbundet har under några veckor fått starka reaktioner från medlemmar och personer med epilepsi, när flera viktiga epilepsimediciner blivit restnoterade. I flera fall har personer som använder dessa läkemedel inte fått information om detta.

Det har resulterat att de snabbt måste få tag på sin behandlande läkare för att få nya råd om sin medicinering, och eller att de har fått leta runt efter sin medicin på olika apotek innan den helt tagit slut. Läkemedelsverket har rekommenderat ersättningsmediciner men en del personer som redan har provat andra styrkor eller läkemedel, oroar sig nu för fler och kraftigare anfall.

Restnoteringen beror enligt artikeln på råvarubrist och Läkemedelsbolagen är skyldiga att informera om restnotering två månader i förväg till Läkemedelsverket.

– Svenska Epilepsiförbundet anser att två månader är för kort tid för epilepsiläkemedel och att Läkemedelsverket framöver behöver se till att informationskedjan fungerar bättre. I det här fallet har problem uppstått någonstans i informationskedjan och det känns som att alla kan skylla på någon annan. Det borde inte få gå till så här när det kan få så allvarliga konsekvenser för personer med epilepsi, säger Sofia Segergren, förbundssekreterare på Svenska Epilepsiförbundet.

Läkemedelsmarknaden skriver i sin artikel att Klara Kämpfer på läkemedelsföretaget Sanofi menar att de har informerat Läkemedelsverket om situationen. Och att berörda patienter ska sedan informeras av sjukvården. Sanofi rekommenderar patienter som inte får tag på sitt läkemedel att kontakta sin behandlande läkare eftersom Sanofi som läkemedelsföretag inte kan ge råd gällande individuell behandling. Hon säger också att Sanofi ska kunna tillhandahålla sina läkemedel igen den 7 oktober respektive den 9 november.