Första laserbehandlingen av temporallobsepilepsi genomförd

Landets första laserbehandling av mesial temporallobsepilepsi har genomförts vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Sjukdomen är svårbehandlad med medicin, och jämfört med öppen kirurgi ger den nya metoden mindre risk för komplikationer. Laserablation, som metoden kallas, innebär att en tunn kateter förs genom ett litet hål i kraniet fram till hippocampus, området där orsaken till temporallobsepilepsi (TLE) finns. En bit av hippocampus bränns sedan bort med hjälp av värme. Katetern styrs med hög precision av robotteknik, och själva behandlingen görs i en magnetkamera. Ofta kan patienten åka hem dagen därpå.

Ungefär 20 000 svenskar har någon form av behandlingsresistent epilepsi, och nationellt så handlar det om cirka 30 personer per år som kan vara aktuella för laserbehandling på grund av TLE.

Läs hela artikeln här: Artikel laserbehandling