070-629 41 06 [email protected]
Start > Hitta din lokalförening

Här hittar du din epilepsiförening

Inom förbundet finns drygt 30 lokal-, läns-/regionföreningar i hela landet. 

När du blir medlem ansluts du till din närmaste lokalförening om du inte meddelar annat.

epilepsiförening

Länk till lokalföreningarnas Facebook-sidor

Lokalföreningarna_FB (PDF öppnas med klickbara länkar)

Länk till lokalföreningarnas Instagram-sidor

Lokalföreningarna_Instagram (PDF öppnas med klickbara länkar)