Start > Hitta din lokalförening

Lokala epilepsiföreningar

Förbundet har lokalföreningar över hela landet, där du som medlem kan delta i aktiviteter, få information och utbyta erfarenheter. 

epilepsiförening

Länk till lokalföreningarnas Facebook-sidor

Lokalföreningarna_FB (PDF öppnas med klickbara länkar)

Länk till lokalföreningarnas Instagram-sidor

Lokalföreningarna_Instagram (PDF öppnas med klickbara länkar)