Välkommen till Epilepsiföreningen i Blekinge län

Det finns två lokalföreningar i Blekinge, och vi har en länsförening som bland annat har en sammanhållande verksamhet i form av större arrangemang. Exempel på det är till exempel det årliga rehabiliteringslägret GRÄNSTRÄFFEN på Valjeviken, där deltagare från både Skåne och Blekinge möts i trevlig gemenskap blandad med aktuell information om epilepsi, hälsotips med mera.

Kontaktuppgifter
Telefon: 073-817 09 84 (Ingela Ohlin)
E-post: [email protected]