Välkommen till Epilepsiföreningen i

Dalarna

Föreningen har varit verksam sedan 1988 för att informera och ge ökad kunskap och förståelse för epilepsi, gemenskap, stöd och social samvaro för våra medlemmar. Vi anordnar olika aktiviteter under året. Återkommande är informationsträffar ofta med föreläsare samt julbord, och lite annat smått och gott.

Om du vill ha direktkontakt är du välkommen att kontakta vår föreningskonsulent Kent Bäckrud.

Kontaktuppgifter
Telefon: 073-058 39 55 (Kent Bäckrud)
E-post: [email protected].