Välkommen till Epilepsiföreningen i Jämtlands län

Vi har vårt fäste i Östersund, men vi arbetar för att alla jämtlänningar med epilepsi ska ha en så bra livskvalitet som möjligt. Det innefattar givetvis också alla som lever nära någon med epilepsi, det vill säga familjen och släkten, kamrater både i skola och på arbetsplatsen och många fler.

Vår förening har en styrelse som verkar för att skapa mötestillfällen för personer med epilepsi och anhöriga.

Vi vill tala om epilepsi ur många olika synvinklar – därför vill vi gärna att du ansluter dig så att dina erfarenheter kan komma andra till godo. Du kan också få råd och stöd av andra som kanske har gått igenom samma situation som du upplever just nu. Självklart kan du stödja oss genom att bli passiv medlem.

Att få epileptiska anfall kan skapa vardagsproblem, och vår erfarenhet är att många problem går att lösa. Det gäller bara att försöka ta tillvara gjorda erfarenheter och få tips. Vi vet också att man genom att tala om sin situation för ett lyssnande öra, kan stora problem bli mindre.

Det är viktigt att känna att man inte är ensam om sina erfarenheter. Vi i föreningen vet vad du talar om – vi vet hur det känns att vakna upp efter ett stort anfall. Vi vet hur det känns att möta oförståelse och okunskap. Därför vill vi informera om epilepsi ännu mer.

Kontakta oss gärna – vi kan också sända dig material om du önskar det. Om du vill bli medlem är du mycket välkommen!

Kontaktuppgifter
Telefon: 070-509 66 38 (Annica Öjbrant)
E-post: [email protected]