Välkommen till Epilepsiföreningen i Oskarshamn

Epilepsiföreningen i Oskarshamn arbetar med många frågor som rör epilepsi. Vi tycker att det är viktigt att personer med epilepsi kan samlas i föreningen och göra trevliga saker tillsammans, under trygga förhållanden. Därför arrangerar vi varje år olika aktiviteter som syftar till att bryta isolering, stärka den personliga utvecklingen och samtidigt finna gemenskap.

Vi gör också många arrangemang tillsammans med närliggande föreningar, till exempel när det gäller resor och kurser. Förutom att vara en mötesplats arbetar vi också med att informera om epilepsi och verka för god epilepsivård.

Vi välkomnar alla som vill stödja verksamheten och medverka med egna erfarenheter, råd och stöd. Tänk på att just dina erfarenheter av epilepsi, kan hjälpa andra.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0499-400 43 (Bengt-Olof Davidsson, ordf.)
E-post: [email protected]