Välkommen till Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Besök gärna föreningens hemsida. Du kan bland annat bli medlem och se vad föreningarna anordnar för aktiviteter.

Vi arbetar med epilepsifrågor i vårt vidsträckta län som upptar nästan en fjärdedel av Sveriges yta. Det innebär förstås att vi samlar medlemmarna till olika arrangemang i första hand på de större orterna.

Vi tycker att många frågor är viktiga och när man har epilepsi kan ju både skolan, fritiden, arbetet och framtiden bli påverkad på ett eller annat sätt. Vi vill vara ett stöd för dig som nyligen fått epilepsi, samtidigt som vi stödjer dig som levt med epilepsi under lång tid. Dina erfarenheter kan också vara värdefulla för andra. Därför vill vi gärna se dig på våra träffar.

Vi tycker att regionen bör prioritera epilepsivården för ökad livskvalitet till alla de som har epilepsi själva eller i familjen. Vår förening ger dig en röst för mer resurser till epilepsivården!

Att sprida saklig information om epilepsi till allmänheten är något som vår förening prioriterar. Vi försöker att prata med folk på torget, i synnerhet under Världsepilepsidagen, som äger rum den andra måndagen i februari varje år.  Samtal och broschyrer är en bra kombination som öppnar vägar för ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att leva med epilepsi.

Vi tror att många händer gör arbetet lättare. Om du har frågor, stora eller små, är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Telefon: 073-058 39 55 (Kent Bäckrud, föreningskonsulent)
E-post: [email protected]