Välkommen till Epilepsiföreningen i Lund med omnejd

Vi är en förening med cirka 100 medlemmar. Vi bedriver studiecirklar i egen regi och anordnar gemensamma aktiviteter för våra medlemmar. Det kan vara allt från att anordna läger till föreläsningar och fika.

Föreningen fäster stor vikt vid att ordna aktiviteter för barn och barnfamiljer. Vi ordnar även aktiviteter tillsammans med Epilepsiföreningen i Malmö och Norra Skåne. Vi har samarbete med Epilepsicentrum i Lund som kan informera om senaste rön om epilepsiforskning.

Vi satsar mycket på den sociala samvaron, eftersom vi upptäckt att våra medlemmar har behov av att prata med andra om gemensamma problem och lösningar. Man är inte ensam.

Vill du ha kontakt med en medmänniska som lyssnar och har kunskap och egen erfarenhet att leva med epilepsi?

Besök gärna vår hemsida: eplund.se/

Kontaktuppgifter
Telefon: 076-838 88 76
E-post: [email protected]